Cho thuê xe 35 chỗ

Hiển thị xem sản phẩm theo dạng lưới

Ghi chú: - Giá trên bao gồm: Lái xe chuyên nghiệp, chi phí xăng dầu, cầu phà, bến bãi. - Giá trên không bao gồm:...

3.000.000₫

Ghi chú: - Giá trên bao gồm: Lái xe chuyên nghiệp, chi phí xăng dầu, cầu phà, bến bãi. - Giá trên không bao gồm:...

4.500.000₫

Ghi chú: - Giá trên bao gồm: Lái xe chuyên nghiệp, chi phí xăng dầu, cầu phà, bến bãi. - Giá trên không bao gồm:...

4.000.000₫

Ghi chú: - Giá trên bao gồm: Lái xe chuyên nghiệp, chi phí xăng dầu, cầu phà, bến bãi. - Giá trên không bao gồm:...

3.000.000₫

Cho thuê xe 35 chỗ đi Cửa Lò 4 ngày 3 đêm Lịch trinh : Xe đón khách...

9.500.000₫ - 8.500.000₫

Cho thuê xe 35 chỗ đi Sầm Sơn 3 ngày 2 đêm Lịch trinh : Xe đón khách...

6.500.000₫ - 5.500.000₫

Cho thuê xe 35 chỗ đi Cửa Lò 3 ngày 2 đêm Lịch trinh : Xe đón khách...

9.000.000₫ - 8.000.000₫

Cho thuê xe 35 chỗ đi Sầm Sơn 2 ngày 1 đêm Lịch trinh : Xe đón khách...

5.000.000₫ - 4.500.000₫

Cho thuê xe 35 chỗ đi Hạ Long 1 ngày Lịch trinh : Xe đón khách tại Hà Nội...

3.500.000₫

Cho thuê xe 35 chỗ đi Hạ Long 2 ngày 1 đêm Lịch trinh : Xe đón khách tại Hà...

4.500.000₫ - 4.000.000₫

Cho thuê xe 35 chỗ đi Hạ Long – Tuần Châu 2 ngày 1 đêm Lịch trinh : Xe đón...

5.000.000₫ - 4.500.000₫

Cho thuê xe 35 chỗ đi Cát Bà 3 ngày 2 đêm Lịch trinh : Xe đón khách tại Hà Nội đi...

6.000.000₫