Báo giá thuê xe du lịch hè 2024

 

  TUYẾN ĐIỂM XE 16 XE 29 XE 34 XE 45
     ĐẦU TUẦN   CUỐI TUẦN   ĐẦU TUẦN   CUỐI TUẦN   ĐẦU TUẦN   CUỐI TUẦN   ĐẦU TUẦN   CUỐI TUẦN 
2NGÀY 1 ĐÊM HN - SAPA - HN         7.000.000               8.000.000         9.000.000     10.000.000       10.000.000       11.000.000         12.000.000       13.000.000
HN - HẠ LONG (NGỦ TÀU) - HN         5.500.000               6.500.000         7.000.000       8.000.000         8.000.000         9.000.000         10.000.000       11.000.000
HN - HẠ LONG (NGỦ KS) - HN         5.500.000               6.500.000         7.000.000       8.000.000         8.000.000         9.000.000         10.000.000       11.000.000
HN - CÁT BÀ - HN         7.000.000               8.000.000         9.000.000     10.000.000       10.000.000       11.000.000         12.000.000       13.000.000
HN - PHÀ ĐỒNG BÀI - HN         4.000.000               5.000.000         6.000.000       7.000.000         7.000.000         8.000.000           9.000.000       10.000.000
HN - ĐỒ SƠN - HN         5.500.000               6.500.000         7.000.000       8.000.000         8.000.000         9.000.000         10.000.000       11.000.000
HN - NINH BINH - HN         4.000.000               5.000.000         5.500.000       6.500.000         7.000.000         8.000.000           8.000.000         9.000.000
HN - SẦM SƠN - HN         5.000.000               6.000.000         6.000.000       7.000.000         7.000.000         8.000.000           9.000.000       10.000.000
HN - HẢI TIẾN - HN        5.000.000               6.000.000         6.000.000       7.000.000         7.000.000         8.000.000           9.000.000       10.000.000
HN - HẢI HOÀ - HN         6.000.000               7.000.000         7.000.000       8.000.000         8.000.000         9.000.000         10.000.000       11.000.000
HN - CỬA LÒ - QUÊ BÁC - HN         7.000.000               8.000.000         9.000.000     10.000.000       10.000.000       11.000.000         12.000.000       13.000.000
HN - PÙ LUÔNG - HN        5.500.000               6.500.000         7.000.000       8.000.000         8.000.000         9.000.000         10.000.000       11.000.000
HN - MAI CHÂU - HN         4.000.000               5.000.000         5.500.000       6.500.000         7.000.000         8.000.000           8.000.000         9.000.000
HN - MỘC CHÂU - HN        5.500.000               6.500.000         7.000.000       8.000.000         8.000.000         9.000.000         10.000.000       11.000.000
HN - TUYÊN QUANG - NA HANG - HN        7.000.000               8.000.000         9.000.000     10.000.000       10.000.000       11.000.000         12.000.000       13.000.000
HN - SERENA - HN         3.500.000               4.000.000         4.000.000       4.500.000         5.000.000         5.500.000           7.000.000         8.000.000
HN - BA VÌ - HN         3.500.000               4.000.000         4.000.000       4.500.000         5.000.000         5.500.000           7.000.000         8.000.000
HN - ĐẠI LẢI - HN         3.500.000               4.000.000         4.000.000       4.500.000         5.000.000         5.500.000           7.000.000         8.000.000
HN - TAM ĐẢO - HN         3.000.000               4.000.000         4.000.000       5.000.000         5.000.000         6.000.000    
HN - SÓC SƠN - HN         3.000.000               3.500.000         3.500.000       4.000.000         4.500.000         5.000.000           6.000.000         7.000.000
HN - BA BỂ - HN         6.500.000               7.500.000         7.500.000       8.500.000         8.500.000         9.500.000         11.000.000       12.000.000
HN - CAO BẰNG - BẢN GIỐC - PẮC BÓ - BA BỂ- HN         8.000.000               9.000.000       10.000.000     11.000.000       12.000.000       13.000.000         14.000.000       15.000.000
HN - MÓNG CÁI - HN         8.000.000               9.000.000       10.000.000     11.000.000       12.000.000       13.000.000         14.000.000       15.000.000
HN - LƯƠNG SƠN - HN         3.500.000               4.000.000         4.000.000       4.500.000         5.000.000         5.500.000           7.000.000         8.000.000
HN - MÙ CANG CHẢI - HN         7.000.000               8.000.000         9.000.000     10.000.000       10.000.000       11.000.000         12.000.000       13.000.000
                   
3NGÀY 2 ĐÊM HN - PHÀ ĐỒNG BÀI - HN (tiễn đón)        6.000.000               7.000.000         7.000.000       8.000.000         8.000.000         9.000.000         10.000.000       11.000.000
HN - QUẢNG TRỊ - QUẢNG BÌNH (KO ĐỘNG) - HN       13.500.000             14.500.000       15.000.000     16.000.000       16.500.000       17.500.000         19.000.000       21.000.000
HN - QUẢNG BÌNH - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG - HN       12.000.000             13.000.000       14.000.000     15.000.000       16.000.000       17.000.000         18.000.000       20.000.000
HN - THIÊN CẦM - HN       11.000.000             12.000.000       13.000.000     14.000.000       14.000.000       15.000.000         16.000.000       18.000.000
HN - CỬA LÒ - QUÊ BÁC - HN         8.000.000               9.000.000       10.000.000     11.000.000       12.000.000       13.000.000         14.000.000       16.000.000
HN - CỬA LÒ - HN (đón tiễn )        7.000.000               8.000.000         9.000.000     10.000.000       10.000.000       11.000.000         12.000.000       13.000.000
HN - HẢI HOÀ - HN        7.000.000               8.000.000         9.000.000     10.000.000       10.000.000       11.000.000         12.000.000       13.000.000
HN - SẦM SƠN - HN (xe phục vụ)        6.000.000               7.000.000         8.000.000       9.000.000         9.000.000       10.000.000         11.000.000       12.000.000
HN - SẦM SƠN - HN (đón tiễn)        5.000.000               6.000.000         6.000.000       7.000.000         7.000.000         8.000.000           9.000.000       10.000.000
HN - HẢI TIẾN - HN         6.000.000               7.000.000         8.000.000       9.000.000         9.000.000       10.000.000         11.000.000       12.000.000
HN - HẢI TIẾN - HN (tiễn đón)        5.000.000               6.000.000         6.000.000       7.000.000         7.000.000         8.000.000           9.000.000       10.000.000
HN - HẠ LONG - OSEN  CẨM PHẢ - HN         9.000.000             10.000.000       11.000.000     12.000.000       12.000.000       13.000.000         14.000.000       15.000.000
HN - HẠLONG (NGỦ KS) - HN         7.000.000               8.000.000         9.000.000     10.000.000       10.000.000       11.000.000         12.000.000       13.000.000
HN - HẠLONG - HN (ĐÓN TIỄN)        6.000.000               7.000.000         7.000.000       8.000.000         8.000.000         9.000.000         10.000.000       11.000.000
HN - CÁT BÀ - HN         8.000.000               9.000.000       10.000.000     11.000.000       12.000.000       13.000.000         14.000.000       16.000.000
HN - HẠ LONG - CÁT BÀ (PHÀ TUẦN CHÂU)- HN         9.000.000             10.000.000       11.000.000     12.000.000       13.000.000       14.000.000         15.000.000       17.000.000
HN - MÓNG CÁI - TRÀ CỔ - HN       11.000.000             12.000.000       13.000.000     14.000.000       14.000.000       15.000.000         16.000.000       18.000.000
HN - MỘC CHÂU - HN         7.000.000               8.000.000         9.000.000     10.000.000       10.000.000       11.000.000         12.000.000       13.000.000
HN - NGHĨA LỘ - MCC - HN         8.000.000               9.000.000       10.000.000     11.000.000       12.000.000       13.000.000         14.000.000       16.000.000
HN - SAPA - HN         8.000.000               9.000.000       10.000.000     11.000.000       12.000.000       13.000.000         14.000.000       16.000.000
HN - CAO BẰNG - BẢN GIỐC - PẮC BÓ - BA BỂ - HN       11.000.000             12.000.000       13.000.000     14.000.000       14.000.000       15.000.000         16.000.000       18.000.000
HN - SƠN LA - ĐIỆN BIÊN - HN       12.000.000             13.000.000       14.000.000     15.000.000       15.000.000       16.000.000         18.000.000       20.000.000
HN - BÃI LỮ - HN         7.000.000               8.000.000         9.000.000     10.000.000       10.000.000       11.000.000         12.000.000       13.000.000
HN - VÂN ĐỒN - HN         7.000.000               8.000.000         9.000.000     10.000.000       10.000.000       11.000.000         12.000.000       13.000.000

 

Ghi chú:

- Giá xe đón - trả 1 điểm ở nội thành Hà Nội

- Giá trên bao gồm: Lái xe chuyên nghiệp, chi phí xăng dầu, cầu phà, bến bãi. 

- Giá trên không bao gồm: Thuế VAT, chi phí ăn nghỉ của lái xe khi đi qua đêm

- Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm thuê xe.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AMI

VPGD: T2- SỐ 41 NGÕ 203 TÔN ĐỨC THẮNG – ĐỐNG ĐA – HÀ NỘI
Hotlines: 0936368396 - 0912391599
Email: thuexeami.vn@gmail.com - Website: http://www.thuexeami.vn

hotline 0936368396 Hotline: 0936368396